top of page

TOTAL UPPHANDLIN FÖR JORDBYGGNAD KONSTRUKTIONEN

INFRASTUKTUR

Vårt huvudområde är Österbotten
Om det behövs kommer vi även att utföra ditt projekt på annat håll i Finland.

JORDBYGGNADKONSTRUKTIONEN

KOMMUNALTEKNIK

ÅTERUPPBYGGA AV DRÄNERING

STENARBETEN OCH GRÖNBYGGE

AVANCERAD LAND KONSTRUKTION


ENERGI INDUSTRI TJÄNSTER:

SUBSTATION PROJEKTER

VINDPARKER

NÄTVERKSBYGGE

TRANSPORTER:

JORD OCH STENMATERIALTRANSPORTER

FYLLNADSJORD

BORTFÖRNING AV ÖVERLOPPSJORD

LAVETT-TRANSPORTER

bottom of page