• HEM
 • TJÄNSTER
 • INFRASTRUKSTUR
 • MASKINPARK
 • KROSSLEVERANS
 •  
 • FÖRETAGET
 • KONTAKTUPPGIFTER
 • REFERENSER
 • OFFERTFÖRFRÅGAN
 • ARBETSPLATSER
 • FEEDBACK
 • BILDGALLERIA
 • LÄNKAR
 •  
 • FAKTURERINGSADRESS


 •  

  MRP RISBERG OY
  Sampogatan 1
  65230 Vasa
  Tel  0201 441 501 *
  info(at)mrp.fi

  * Samtalsavgifter från fastnätsabonnemang och från mobiltelefon i Finland 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/minut (moms 24%)

   

  RALA_sertifikaatti_web

   

  MRP Risberg Oy  -  Pålitligt samarbete från 1962

   

  Mångsidig service av hög klass

  Våra tjänster:

  • Jordbyggnad
  • Kommunalteknik
  • Nätverksbygge
  • Dräneringsarbeten och fuktisoleringar samt regnvattensystem
  • Grundningsarbeten
  • Stenarbeten
  • Grönbygge
  • Transporter
  • Underhållsarbete
  • Uthyrning av maskiner och arbetskraft
    

  Jordbyggnadsentrepenad:

  • väg-, gatu och regionalbygge
  • kommunalteknik
  • grundnigsarbete
  • grönbygge (planering, plantering, mull-läggning och gräsläggning)
  • fastigheters dränering, externa avlopps-system och fuktighets-isoleringsarbeten
  • avloppssystem som helhetslösning

  Transporter:

  • bortförning av överloppsjord
  • jord- och stenmaterialtransporter
  • fyllnadsjord
  • lavett-transporter
  • lyft och transport av smågods

  Nätverksbygge:

  • fjärrvärmenätverk
  • kabelnätverk (grävningar, rörläggning och kabeldragning)

  Hyrning av arbetskraft:

  • Bolaget bedriver utryning av arbetskraft och på så sätt sysselsatter våra yrkesmän hos kända bolag i branschen.

  Maskinuthyrning:

  • Bolaget bedriver uthyrning av maskiner och bruksredskap (pumpar mm) enligt ledig kapacitet, med kända bolag i branschen som huvudkunder.
  • Våra hyrobjekt är servade, i gott skick med yrkeskunniga förare.