MRP Risberg Oy  -  Pålitligt samarbete från 1962

 

Mångsidig service av hög klass

Våra tjänster:

 • Jordbyggnad
 • Kommunalteknik
 • Nätverksbygge
 • Dräneringsarbeten och fuktisoleringar samt regnvattensystem
 • Grundningsarbeten
 • Stenarbeten
 • Grönbygge
 • Transporter
 • Underhållsarbete
 • Uthyrning av maskiner och arbetskraft
   

Jordbyggnadsentrepenad:

 • väg-, gatu och regionalbygge
 • kommunalteknik
 • grundnigsarbete
 • grönbygge (planering, plantering, mull-läggning och gräsläggning)
 • fastigheters dränering, externa avlopps-system och fuktighets-isoleringsarbeten
 • avloppssystem som helhetslösning

Transporter:

 • bortförning av överloppsjord
 • jord- och stenmaterialtransporter
 • fyllnadsjord
 • lavett-transporter
 • lyft och transport av smågods

Nätverksbygge:

 • fjärrvärmenätverk
 • kabelnätverk (grävningar, rörläggning och kabeldragning)

Hyrning av arbetskraft:

 • Bolaget bedriver utryning av arbetskraft och på så sätt sysselsatter våra yrkesmän hos kända bolag i branschen.

Maskinuthyrning:

 • Bolaget bedriver uthyrning av maskiner och bruksredskap (pumpar mm) enligt ledig kapacitet, med kända bolag i branschen som huvudkunder.
 • Våra hyrobjekt är servade, i gott skick med yrkeskunniga förare.