MRP Risberg Oy  -  Pålitligt samarbete från 1962

 

Maskinpark och transporter

 

Maskinpark

Företagets maskinpark består av 25 enheter omfattande grävmaskiner, lastbilar, dumprar, hjullastare, borrvagn samt diamantborrningsutrustning och specialanläggning för byggande av gatu-undergångar. Moderna maskiner och anläggningar garanterar en snabb och effektiv service.

Punktliga transporter

Låter du oss sköta transporterna så är du redan långt på väg! Via oss får du förutom schaktningsmaskiner även fordon avsedda för olika typer av styckevarutransport samt bytesflakar och lyftanordningar som behövs för byggverksamheten.