MRP Risberg Oy  -  Pålitligt samarbete från 1962

 

FÖRETAGET

Vårt specialkunnande är inom jord- och grundbyggnad, kabelläggning samt byggande av telekommunikationsnät och kommunalteknik. En viktig del av vårt arbete inkluderar byggande av grönområden, vinterunderhåll och transporter i relation till branschen. Produktion av stenmaterial kompletterar vår jordbyggnadsservice.

Vi är specialist även inom avloppsinstallationer. Vi erbjuder dig nyckelfärdiga lösningar från planering till installation enligt de nya bestämmelser om behandling av hushållsavloppsvatten som gäller samtliga byggnader, såväl fasta bostäder som fritidsbostäder i områden utanför avloppsnäten. Vid behov tar vi också hand om ansökningar om stöd och skaffar tillstånd.

 

RALA_sertifikaatti_web

2007 fick MRP Risbeg Oy, RALA-behörighet (Rakentamisen Laatu)