MRP Risberg Oy  -  Pålitligt samarbete från 1962

 

 

Som jordbyggnadens yrkesmänniska hos Risberg

Tidsenligt kunnande och tidsenlig maskinpark är vår viktigaste styrka såväl på arbetsmarknaden som inom företaget. Det räcker inte enbart med tidsenlig maskinpark utan vi ombesörjer även att dess användning är i skickliga händer.

Arbetstagarens trygghet uppnås genom vetskap om att hans yrkesskicklighet uppehålls. Trygghet och sammanhållning inom företaget gör också kunden nöjd och skapar förtroende.

Du kan lämna in din ansökan på nedanstående blankett.


Namn: *

Näradress:

Postnummer och ort:

Telefon: *

Email:

Arbetsplats/befattning som jag ansöker:

Arbetserfarenhet och utbildning:

Fri ansökan: